Wspólnota Małżeństw

Wspólnota Małżeństw

przy parafi Św. Andrzeja Boboli w Warszawie

Więcej

Wspólnota

Modlitwa wspólnotowa

Raz w miesiącu spotykamy się na adoracji, wspólnie modlimy się i słuchamy katechezy.

Demo

Eucharystia

Raz w miesiącu spotykamy się na wspólnotowej Mszy Św. po której jest agapa.

Rekolekcje

Rekolekcje

Raz w roku wyjeżdżamy na tygodniowe rekolekcje oraz dwa razy na dzień skupienia.