Kredkami do Nieba

Spotkanie rozpoczynamy od krótkiej rozmowy wprowadzającej do tematu Ewangelii. Następnie zapalamy świecę. To „Światło Chrystusa” towarzyszy nam podczas słuchania Słowa danego nam na niedzielę,  a także w trakcie rozmowy na Jego temat. Na koniec proponujemy pracę plastyczną nawiązującą do rozważanego Tekstu.

Dzięki temu Słowo trafia do głów i serc, a w trakcie Mszy Świętej brzmi już znajomo. A więc i naszym najmłodszym łatwiej się skupić na przeżywaniu najważniejszego dla nas Spotkania.