łączy nas to samo od początku

Historia Wspólnoty Małżeństw sięga do 2001r, kiedy to jedno z małżeństw zapytało wieloletniego przyjaciela ich rodziny, a zarazem byłego proboszcza Sanktuarium A. Boboli, o. Mirosława Paciuszkiewicza (1986 – 1995 proboszcz parafii, 1986 – 2009 moderator Stowarzyszenia Przymierza Rodzin), „dlaczego właściwie przy Sanktuarium, nie ma żadnej wspólnoty dla małżeństw?”. Wtedy o. Mirosław, zaproponował pierwsze spotkanie, na którym były obecne trzy małżeństwa. Pierwsza formacja zbliżała się w swojej tematyce do Stowarzyszenia Przymierza Rodzin, którego Ojciec był moderatorem. Zaczęły dołączać kolejne małżeństwa. W następnych latach, formacja przesunęła swój akcent na rozwój dzieci.

    W 1997r. opiekę nad wspólnotą przejmuje o. Bernard Gonska (ówczesny proboszcz 1997-2000), a od 2000 – 2006r. o. Janusz Warzocha. Wspólnota liczy już kilkanaście małżeństw i nadal szuka swojej drogi formacyjnej. Próbuje się odnaleźć w formacji Domowego Kościoła.   Wtedy opiekę nad Wspólnotą przejmuje kolejny proboszcz o. Kazimierz Kubacki (proboszcz 2006 – 2011). Dzięki Niemu, Wspólnota zaczyna rozkwitać, a do formacji, zostaje dołączona modlitwa charyzmatyczna. W sercu o. Kazimierza powstaje myśl o połączeniu wszystkich osób (już małżonków), ze wspólnot jakie do tej pory prowadził (1991 duszpasterstwo młodzieży w W-wie u św. Szczepana; 1998 – 2006 wspólnota gdańska Efraim) i tak, w okresie letnim wszyscy Ci małżonkowie spotykają się wspólnie, aby podczas rekolekcji czerpać z bogactwa wiedzy teologiczno-psychologicznej Ojca, a także uczyć się od siebie nawzajem. Te lata są ogromnym umocnieniem dla Wspólnoty. Zostają powołani pierwsi liderzy warszawskiej Wspólnoty: Aleksandra i Wojciech Werochowscy, którzy „wyszli” z gdańskiego Efraima, a przeprowadzili się do W-wy. Wspólnota się teraz rozrasta do kilkudziesięciu osób. Kiedy w 2020r. o. Kazimierz bardzo choruje w związku z „covidem”, wszystkie „Jego” wspólnoty zaczynają się spotykać i modlić online na różańcu w intencji Jego powrotu do zdrowia. Kiedy jednak, zostaje wezwany do Domu Ojca, diakonia różańcowa pozostaje, jako w sumie jedno z wielu dzieł naszego duszpasterza.

    Od 2011r. – 2020r. opiekunem duchowym naszej Wspólnoty zostaje obecny proboszcz, o. Waldemar Borzyszkowski, który do dziś nas wspiera swoją życzliwością i pomocą.

W latach 2020 – 2023r. duchowym opiekunem zostaje o. Czesław Wasilewski, a jej liderami w latach 2019 – 2021 Anna i Paweł Kozioł. Od 2020r. służbę na rzecz Wspólnoty przejmują Katarzyna i Szymon Laskowscy, a opiekę duchową od 2023r. o. Paweł Bucki (wikariusz sanktuarium A. Boboli).