Kobiecy Krąg Biblijny

Kobiecy Krąg Biblijny powstał z pasji czytania Słowa Bożego. Jest wyraźnym natchnieniem Ducha Świętego i wewnętrznego pragnienia, by każdy kto wyznaje wiarę w Jezusa Chrystusa poznał, kim Jezus naprawdę jest. To na Bożym Słowie możemy budować intymną relację z Bogiem, poznawać go, smakować, poddawać swoje myśli i pragnienia Jego Woli.

Czytając codziennie Słowo Boże, upodabniamy się do Chrystusa, gdyż Słowo przebywa w nas i nas przemienia.

Misją Kobiecego Kręgu Biblijnego jest czytanie jednego rozdziału Biblii dziennie. Celem jest przeczytanie całej Biblii od Księgi Rodzaju do Apokalipsy. Czytamy jeden kolejny rozdział od poniedziałku do piątku. Do kręgu zapraszamy także wszystkie osoby, które czytają Słowo według jakiegokolwiek rytmu (w tym również czytania z dnia).

W sobotę zostawiamy czas na przyjrzenie się: naszym poruszeniom, inspiracjom, notatkom z tygodnia, ugruntowaniu Słowa w sobie lub nadrobienie zaległości, jeśli jest taka potrzeba. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii jest dopełnieniem Słowa w nas. Tak jak Bóg stworzył świat, siódmego dnia odpoczął i przyglądał się temu co stworzył i tym się zachwycał. My, zakorzeniamy Słowo w sobie, gdyż bez znajomości Słowa Bożego nie można poznać Chrystusa.

Do wymiany naszych poruszeń stworzyłyśmy grupę na komunikatorze, aby tam przypominać sobie, który rozdział rozważamy. Przesyłamy również komentarze i wymieniamy się naszymi poruszeniami. To jest bardzo ważne, gdyż te świadectwa obecności ze Słowem każdego dnia budują i inspirują każdą z nas. Duch Święty działa przez każdą z nas dla drugiej. Dlatego tak ważna jest wymiana tego co Bóg mówi do ciebie. Być może przez ciebie Bóg chce mówić do mnie. Dajemy przestrzeń by to Słowo żyło.

Dodatkowo, raz w miesiącu spotykamy się w domach, gdzie osobiście dzielimy się natchnieniami z poprzedniego miesiąca, rozważając Słowo inspirując i zachęcając do przebywania w Jego obecności.

Każdy dzień to dyscyplina, walka umysłu o to, na co poświęcę czas, budowanie nawyków. Początek może wydawać się trudny. Jednak jak zanurzysz się w Słowie i pozwolisz Duchowi Świętemu Cię poprowadzić po prostu się zachwycasz. Czas spędzony na modlitwie ze Słowem Bożym uposaża nas w życiodajne siły.

Jeśli czujesz, że Pan powołuje Cię do poznania Go i pragniesz zgłębiać Biblię dołącz do nas. Zapraszamy Cię do kontaktu. Pragniemy by Boże Słowo gościło w każdym domu i pragniemy się w tym wzajemnie wspierać, by budować Królestwo Boże w nas już tu na ziemi.